Home
Menu
Zoeken Annuleer

Talentenacademie

"In iedereen schuilt een uniek talent.

Wij halen er uit wat er in zit."


Onze school werkt samen met de andere scholen van onze stichting aan de Talenten Academie. Het onderwijsprogramma van de Talenten Academie is bedoeld voor talentvolle leerlingen uit verschillende groepen. Daarnaast is de Talenten Academie een inspiratiecentrum voor onze leerkrachten. 


De lessen sluiten aan op het reguliere programma van school en vinden na schooltijd in Winterswijk plaats. Wij zijn van mening dat in ieder kind een uniek talent schuilt. Door de Talenten 
Academie krijgen  kinderen de kans hun talent volop te ontwikkelen. De basisschool beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor het lesprogramma.  Wij zijn gestart met ‘Talent Taal’, maar gaan nog veel meer aanbieden voor bijvoorbeeld getalenteerde sportkinderen of kinderen die veel affiniteit hebben met techniek of met kunst  en cultuur.
 


Talentenacademie Taal.pdf